กลุ่มนโยบายและแผน
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาปี 2555
[ หนังสือราชการแจ้งการอนุมัติ ]
ที่
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
หมายเหตุ
1
  เตรียมอุดมศึกษา
2
  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  
3
  สวนกุหลาบวิทยาลัย  
4
  วัดสังเวช  
5
  วัดสระเกศ  
6
  วัดราชบพิธ  
7
  เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
8
  มักกะสันพิทยา  
9
  เทพศิรินทร์  
10
  ไตรมิตรวิทยาลัย  
11
  สามเสนวิทยาลัย  
12
  สุวรรณสุทธารามวิทยา  
13
  สตรีวิทยา  
14
  ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์  
15
  สันติราษฎร์วิทยาลัย  
16
  มัธยมวัดเบญจมบพิตร  
17
  ศีลาจารพิพัฒน์  
18
  มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  
19
  โยธินบูรณะ  
20
  ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2  
21
  ราชวินิต มัธยม  
22
  วัดน้อยนพคุณ  
23
  วัดบวรนิเวศ  
24
  วัดราชาธิวาส  
25
  มัธยมวัดนายโรง  
26
  วิมุตยารามพิทยากร  
27
  มัธยมวัดดุสิตาราม  
28
  สตรีวัดระฆัง  
29
  วัดบวรมงคล  
30
  สุวรรณารามวิทยาคม  
31
  วัดปากน้ำวิทยาคม  
32
  สวนอนันต์  
33
  ฤทธิณรงค์รอน  
34
  ชิโนรสวิทยาลัย  
35
  ทวีธาภิเศก  
36
  มหรรณพาราม  
37
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
38
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  
39
  สุวรรณพลับพลาพิทยาคม  
40
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  
41
  โพธิสารพิทยากร  
42
  มัธยมวัดดาวคนอง  
43
  วัดอินทาราม  
44
  ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์  
45
  วัดราชโอรส  
46
  ศึกษานารี  
47
  บางมดวิทยา สีสุขหวาดจวนอุปถัมป์  
48
  วัดพุทธบูชา  
49
  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  
50
  แจงร้อนวิทยา  
51
  บางปะกอกวิทยาคม  
52
  สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  
53
  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม  
54
  ทวีธาภิเศก 2  
55
  ศึกษานารีวิทยา  
56
  มัธยมวัดสิงห์  
57
  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  
58
  ราชวินิตบางแคปานขำ  
59
  วัดรางบัว  
60
  มัธยมวัดหนองแขม  
61
  ปัญญาวรคุณ  
62
  ไชยฉิมพลีวิทยาคม  
63
  วัดประดู่ในทรงธรรม  
64
  จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  
65
  สตรีวัดอัปสรสวรรค์  
66
  วัดนวลนรดิศ  
67
  นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
Untitled Document

[ กลับหน้าหลัก ]