กลุ่มนโยบายและแผน
รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาปี 2554
[ หนังสือราชการแจ้งการอนุมัติครั้งที่ 1 ] [ หนังสือราชการแจ้งการอนุมัติครั้งที่ 2 ]
ที่
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
หมายเหตุ
1
  เตรียมอุดมศึกษา
-
-
2
  สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ครั้งที่ 1
3
  สวนกุหลาบวิทยาลัย
ครั้งที่ 1
4
  วัดสังเวช
ครั้งที่ 1
5
  วัดสระเกศ
ครั้งที่ 2
6
  วัดราชบพิธ
ครั้งที่ 1
7
  เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ 1
8
  มักกะสันพิทยา
ครั้งที่ 2
9
  เทพศิรินทร์
ครั้งที่ 1
10
  ไตรมิตรวิทยาลัย
ครั้งที่ 1
11
  สามเสนวิทยาลัย
ครั้งที่ 1
12
  สุวรรณสุทธารามวิทยา
ครั้งที่ 1
13
  สตรีวิทยา
ครั้งที่ 1
14
  ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์
ครั้งที่ 1
15
  สันติราษฎร์วิทยาลัย
ครั้งที่ 1
16
  มัธยมวัดเบญจมบพิตร
ครั้งที่ 1
17
  ศีลาจารพิพัฒน์
ครั้งที่ 1
18
  มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ครั้งที่ 1
19
  โยธินบูรณะ
ครั้งที่ 1
20
  ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2
ครั้งที่ 1
21
  ราชวินิต มัธยม
ครั้งที่ 1
22
  วัดน้อยนพคุณ
ครั้งที่ 1
23
  วัดบวรนิเวศ
ครั้งที่ 2
24
  วัดราชาธิวาส
ครั้งที่ 1
25
  มัธยมวัดนายโรง
ครั้งที่ 2
26
  วิมุตยารามพิทยากร
ครั้งที่ 1
27
  มัธยมวัดดุสิตาราม
ครั้งที่ 1
28
  สตรีวัดระฆัง
ครั้งที่ 1
29
  วัดบวรมงคล
ครั้งที่ 1
30
  สุวรรณารามวิทยาคม
ครั้งที่ 1
31
  วัดปากน้ำวิทยาคม
ครั้งที่ 1
32
  สวนอนันต์
ครั้งที่ 1
33
  ฤทธิณรงค์รอน
ครั้งที่ 1
34
  ชิโนรสวิทยาลัย
ครั้งที่ 1
35
  ทวีธาภิเศก
ครั้งที่ 1
36
  มหรรณพาราม
ครั้งที่ 1
37
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ครั้งที่ 1
38
  ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ครั้งที่ 2
39
  สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
ครั้งที่ 2
40
  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
ครั้งที่ 1
41
  โพธิสารพิทยากร
ครั้งที่ 1
42
  มัธยมวัดดาวคนอง
ครั้งที่ 1
43
  วัดอินทาราม
ครั้งที่ 1
44
  ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ครั้งที่ 1
45
  วัดราชโอรส
ครั้งที่ 1
46
  ศึกษานารี
ครั้งที่ 1
47
  บางมดวิทยา สีสุขหวาดจวนอุปถัมป์
ครั้งที่ 1
48
  วัดพุทธบูชา
ครั้งที่ 1
49
  อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1
50
  แจงร้อนวิทยา
ครั้งที่ 1
51
  บางปะกอกวิทยาคม
ครั้งที่ 1
52
  สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ครั้งที่ 1
53
  พิทยาลงกรณ์พิทยาคม
ครั้งที่ 1
54
  ทวีธาภิเศก 2
ครั้งที่ 1
55
  ศึกษานารีวิทยา
ครั้งที่ 1
56
  มัธยมวัดสิงห์
ครั้งที่ 1
57
  รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
ครั้งที่ 1
58
  ราชวินิตบางแคปานขำ
ครั้งที่ 1
59
  วัดรางบัว
ครั้งที่ 1
60
  มัธยมวัดหนองแขม
ครั้งที่ 1
61
  ปัญญาวรคุณ
ครั้งที่ 1
62
  ไชยฉิมพลีวิทยาคม
ครั้งที่ 1
63
  วัดประดู่ในทรงธรรม
ครั้งที่ 2
64
  จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ครั้งที่ 1
65
  สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ครั้งที่ 1
66
  วัดนวลนรดิศ
ครั้งที่ 1
67
  นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ครั้งที่ 1
Untitled Document

[ กลับหน้าหลัก ]